Απόψεις

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Τη λογική της γκουστέρας ακολουθούν Δημοτική Αρχή και Αντιπολίτευση

Γράφει ο Παναγιώτης Κουτσουλέλος

Η γκουστέρα είναι ένα μικρό ερπετό (σαύρα), που το συναντάμε σ’ ολόκληρη σχεδόν την ελληνική ύπαιθρο. Κύρια χαρακτηριστικά του ερπετού αυτού, είναι η μεγάλη δυνατότητα προσαρμογής στο περιβάλλον, οι επαυξημένες ικανότητες σωματικής του ισορροπίας ακόμη και στις υδάτινες επιφάνειες και το λοφίο της, που θυμίζει στέμμα. 

Τα χαρακτηριστικά του συμπαθούς αυτού ερπετού φαίνεται ότι θέλησαν να ενσωματώσουν στην δική τους πολιτική λογική τόσο η Δημοτική Αρχή, όσο και η Δημοτική Αντιπολίτευση στην περίπτωση των σχετικών προτάσεων, που υποβλήθηκαν για την ίδρυση και λειτουργία του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Με την, με αριθμό 1/2018, πράξη του, το Δημοτικό Συμβούλιο Μάνδρας Ειδυλλίας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει προς το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνας & Θρησκευμάτων τη δημιουργία Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του προαναφερόμενου πανεπιστημιακού ιδρύματος στην Τοπική Κοινότητα Βιλίων, στον χώρο όπου στεγαζόταν η Σχολή Πυροσβεστικής.

Θα πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι η εν λόγω απόφαση, που ελήφθη στις 5 Φεβρουαρίου 2018 δημοσιεύθηκε (αναρτήθηκε ηλεκτρονικά δημοσίως) στις 9 Μαρτίου 2018, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για την, επί 40 ημέρες, απόκρυψή της.

Όπως έχουμε επισημάνει και σε άλλα σημειώματα μας η απόφαση αυτή είναι καταστροφική για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου μας, δεδομένου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έλαβε υπόψη του, αφενός τις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και προοπτικές ανάπτυξης κάθε Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας και αφετέρου τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αν τις λάμβανε υπόψη του το Δημοτικό Συμβούλιο τότε θα αποφάσιζε τη λειτουργία  Τμήματος Οίνου, Αμπέλου και Ποτών στο Κριεκούκι, Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού στα Βίλια και Τμήματος Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας στη Μάνδρα.

Αν βασικό κριτήριο για την επιλογή των Βιλίων ήταν και είναι για την απόφαση αυτή η αξιοποίηση ενός κτιρίου στρατωνισμού και εκπαίδευσης σε ειδικές επιχειρησιακές ανάγκες πολιτικής προστασίας, όπως αυτό της Σχολής της Πυροσβεστικής, τότε αυτοί που την έλαβαν έχουν μηδαμινή ή ελάχιστη σχέση με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις λειτουργικές της ανάγκες.

Σε κάθε περίπτωση το μοναδικό κριτήριο αυτό λειτουργεί υπονομευτικά και για την επιλογή των Βιλίων ως έδρα του προαναφερόμενου Τμήματος, δεδομένου ότι είναι αδύναμο έναντι των κριτηρίων επιλογής της έδρας του, που έχει προτείνει ο Δήμος Μεγαρέων, ο οποίος στην σχετική του πρόταση, πέρα από την κάλυψη των κτιριακών αναγκών επικαλείται και το ουσιώδες κριτήριο της δημιουργικής σύνδεσης της εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγική διαδικασία.

Η ευθύνη για την καταστροφική αυτή απόφαση δεν βαρύνει μόνον την σημερινή Δημοτική Αρχή, ως πλειοψηφούσα και διοικούσα δημοτική παράταξη, που έλαβε τη σχετική πρωτοβουλία για τη λήψη της.

Βαρύνει και τις αντιπολιτευτικές δημοτικές παρατάξεις των κ.κ. Γεωργίου Δρίκου και Αθανασίου Πανωλιάσκου.

Οι παρατάξεις αυτές, όντας επί σειρά ετών ανύπαρκτες ως προς τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εν γένει ενέργειές τους, έδωσαν  (αν όχι για πολλοστή), για μία ακόμη φορά, όχι απλά το περιθώριο, αλλά ολόκληρο το γήπεδο στην δημοτική πλειοψηφία της κας Ιωάννας Κριεκούκη, να “αλωνίζει”, υλοποιώντας ανενόχλητη την πολιτική της. 

Και όχι μόνον αυτό στην προκειμένη περίπτωση.

Οι αντιπολιτευτικές αυτές παρατάξεις, μη διαθέτοντας καμία εναλλακτική πρόταση για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον τόπο μας, με την ανυπαρξία τους, ουσιαστικά, αν δεν ανέχονται, αποδέχονται την, με αριθμό 1/2018, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αν δεν την ανέχονταν ή δεν την αποδέχονταν, θα είχαν διαφορετικές λύσεις για το ζήτημα, που θα προέβαλαν και θα διεκδικούσαν όχι μόνο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στα Συμβούλια των Κοινοτήτων, αλλά και μέσα στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες του Δήμου μας.

Όμως δεν το έκαναν, όπως και δεν το έκαναν και για άλλα κορυφαία ζητήματα του τόπου μας (Λ.χ. Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής).Τόσο η Δημοτική Αρχή όσο  και η Δημοτική Αντιπολίτευση φαίνεται να “βολεύονται” με την απόφαση αυτή, αποδεχόμενες την  εξής λογική: Για να μη λέει ο κόσμος ότι δεν υποβάλουμε προτάσεις για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, “φτιάχνουμε” μία στο γόνατο, χωρίς εμπεριστατωμένα στοιχεία και επιχειρήματα, προτείνουμε τα Βίλια χωρίς εκπαιδευτικά και λειτουργικά κριτήρια, αλλά με βάση την ψηφοθηρία και λαμβάνοντας υπόψη και τον τόπο καταγωγής επικεφαλής παρατάξεων, αφήνουμε τους άλλους να διαμαρτύρονται χαρακτηρίζοντας τους ενίοτε ως τοπικιστές, μισαλλόδοξους και ανερμάτιστούς και στο τέλος “Έχει ο Θεός”.

Η λογική αυτή, που απορρέει από την εν γένει βλαχοδημαρχιακή αντίληψη ως προς την μορφή και το περιεχόμενο του τρόπου λειτουργίας της Τοπικής Διοίκησης, έχει να κάνει στην προκειμένη περίπτωση με την λογική των ευέλικτων ισορροπιών με αποκλειστικό στόχο την θήρευση πολυπόθητων ψήφων και κυρίαρχο σκοπό την εξασφάλιση του στέμματος της τοπικής εξουσίας. Πρόκειται για την λογική, που έχει τα χαρακτηριστικά του συμπαθούς ερπετού, που αναφέρουμε στην αρχή του σημειώματος μας αυτού. Πρόκειται για τη λογική της γκουστέρας……

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close